1. THÔNG BÁO TUYỂN MOD DIỄN ĐÀN Y DƯỢC.NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DIỄN ĐÀN, BQT THÔNG BÁO RỘNG RÃI ĐẾN CÁC BẠN VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG MOD.
 2. DIỄN ĐÀN Y DƯỢC XÉT VIP CÁC THÀNH VIÊN MỚI TRONG 50 THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN
 1. 10
  Thưởng vào: 16/10/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 27/10/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 9/9/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.