Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

ĐIỂM CHUẨN

Điểm chuẩn Trường sĩ quan Chính trị năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường sĩ quan Chính trị...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công Binh năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Công Binh...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Đặc công...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Không quân...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Lục quân...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Lục quân...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Pháo binh...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Phòng hóa...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Tăng –...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2020

2 Tháng Tư, 2021

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Thông tin...

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy & liên thông vb2 các ngành Y Dược

Du học & XKLD Hướng tới 1 tương lai phát triển hơn

Top 15 phim anime hay nhất mọi thời đại không đọc hơi phí

Bài viết mới nhất